Trends

Optimale gebruikerservaring, inclusief data, applicatie en presentatie, is cruciaal voor het bereiken van de organisatiedoelen met behulp van ICT. Om dit te bereiken is het goed om middels een eenvoudig raamwerk alle relevante aspecten in kaart te brengen. Dit om een optimale gebruikerservaring te realiseren, maar ook om de juiste ICT fundering te creëeren. Beheer, Optimalisatie, Beveiliging en Ontsluiting zijn de minimale competenties voor deze fundering. De optimale combinatie van deze competenties kan per organisatie – of zelfs per gebruikersgroep, gebruiker of device – verschillen. Het draait hier dus om de gepersonaliseerde optimale gebruikerservaring die in evenwicht is met de ICT vereisten. Met als uitgangspunt de Optimale (IT) gebruikerservaring, oog op de toekomst én hedendaagse uitdagingen en een balans tussen kosten en resultaat hebben wij als Prianto voor een aantal kern-oplossingen gekozen waarvan wij alles (van a-z) weten en deze kennis en ervaring tesamen met partners op de markt brengen. Daarnaast hebben wij een selectie van oplossingen als tipparade. De tipparade producten zijn of erg nieuw of erg specifiek of juist zeer breed inzetbaar en daarom niet voor iedereen geschikt, maar wel heel interessant! 

Beheer

IT-beheer is de discipline waarbij alle informatietechnologiebronnen van een bedrijf worden beheerd in overeenstemming met zijn behoeften en prioriteiten om te komen tot een zorgeloze digitale werkomgeving. IT beheer (ook wel IT management genoemd) heeft tot doel om alle software en apparatuur die een organisatie gebruikt, zo goed mogelijk te laten functioneren om bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Goed IT beheer heeft effect op de hele organisatie, maar ook slecht beheer want het belang wordt vaak pas duidelijk als er in de beschikbaarheid van IT oplossingen iets misgaat. Uiteindelijk staat IT-beheer in dienst van de verbetering van bedrijfsaspecten als klanttevredenheid, productiviteit, winstgevendheid en het concurrentievermogen.

Zowel op het gebied van data, applicaties en de interface is een goed (beheer) beleid noodzakelijk. Een combinatie van bewezen technologie en innovatie biedt veelal de meeste voordelen. Afhankelijk van het type organisatie, huidige staat van de IT inrichting, gewenste functionaliteit, toekomstverwachtingen en uiteraard ook budget kan het juiste resultaat behaald worden. De ene organisatie zal kiezen voor volledig eigen beheer, on premise en de ander voor uitbesteding via de cloud. Maar een combinatie van beide beheerstypes is ronduit het meest voorkomend.

Kern-oplossingen Beheer

Tipparade Beheer

Optimalisatie

Ook als de basis van IT-beheer goed is neergelegd, kan in de meeste IT-omgevingen nog meer geoptimaliseerd worden. De reden om verder te kijken kan zijn om mee te kunnen met de snelle ontwikkelingen in de IT-markt, de eindgebruikerservaring verder te verbeteren, de infrastructuur flexibeler te maken, de processen inzichtelijk(er) te maken, problemen te verhelpen én te voorkomen of een voorsprong op de concurrentie te realiseren. Hierbij is het van belang zich te realiseren dat Optimalisatie eigenlijk altijd maatwerk is en geboden oplossingen nieuw en innovatief. Relevante en innovatieve kennis omtrent marktontwikkelingen en producten is dan ook één van de toegevoegde waardes die u waarschijnlijk bij uw ICT partner haalt (en partners bij Prianto). 

 

 

Kern-oplossingen Optimalisatie

Top