Trends

Cloud as a Service

De Cloud-technologie is volwassen geworden - het is niet langer een kwestie van “als” organisaties verhuizen naar de cloud, maar wanneer en hoe.  In het begin was de Cloud een middel voor het testen en ontwikkelen van nieuwe producten (denk aan SaaS en PaaS oplossingen). Met de toentertijd nieuwe ‘pay-as-you-go' modellen, kreeg men eigenlijk voor het eerst echt de mogelijkheid om uitgebreid te experimenteren met het automatiseren van (merendeels niet-kritische) bedrijfsprocessen, zonder de noodzaak van zware IT-investeringen.

Maar de tijden zijn veranderd en zo ook de eisen van de klant. De Cloud is in zeer korte termijn het middelpunt van bedrijfskritische applicaties geworden en is essentieel voor de productiviteit van medewerkers. Door de exponentiële groei van data en aanwas van nieuwe technologieën, zoals Internet of Things (IoT) en wearables, is de Cloud het standaard platform geworden voor de ontsluiting van informatie. Snelheid, eenvoud, lage (investerings) kosten en always-available zijn de drijfveren van de Cloud-adoptie. In de nabije toekomst zal het beheer van de Cloud uitgroeien tot een Managed Service, uitgevoerd door externe partners.

Als Prianto geloven wij erin dat ook het “traditionele” IT-kanaal een uitstekende bijdrage zal kunnen gaan leveren in Cloud Computing zonder direct te moeten over te gaan tot het opzetten van hele datacenters of complexe it-infrastructuren. Door een zorgvuldige Cloud Computing strategie te volgen die haar pijlen richt op het leveren van echte toegewaarde producten en services, kan het IT-kanaal winstgevend en onderscheidend tegelijk zijn.
Door Cloud Computing kan een optimale applicatiebeschikbaarheid bereikt worden. Prianto levert hieraan een bijdrage door haar innovatie, unieke en hoogwaardige producten. Prianto richt zich binnen Cloud-as-a-Service op de optimale eindgebruikerservaring en de innovatieve, unieke en hoogwaardige producten die hier een bijdrage aan leveren.

Cloud as a Service producten

Big Data

In de trend van Big Data gaat over het inzetten en combineren van bestaande en nieuwe technologieën op het gebied van opslag, verwerking en analyse van gestructureerde en (met name) ongestructureerde data.

Men spreekt van big data wanneer men werkt met één of meer datasets die te omvangrijk zijn om op een enkele server geplaatst te kunnen worden. Een aantal factoren zijn belangrijk voor big data: hoeveelheid, snelheid (binnenkomen of opslaan), diversiteit (ongestructureerd), variatie (verschillende bronnen), kwaliteit en complexiteit (combinatie van alles). Dit alles valt of staat met het feit, hoe de Big Data zal worden opgeslagen en of men de juiste verwerking en analyses op deze data zal kunnen toepassen.   

Opslag

Zodra meer opslag nodig is, is het verstandig om goed na te denken over hoe de opslag capaciteit ingericht wordt.  Hierbij spelen zaken als software defined storage, automation, massive parallel processing, compliancy en verschillende datamanagementmethodes een rol om uiteindelijk te komen tot dataverrijking. Big Data opslag (storage) systemen moeten snel, schaalbaar, flexibel en in staat zijn om zowel gestructureerde als ongestructureerde data te kunnen integreren. Kortom, schaalbare opslag waarbij zowel opslag als rekencapaciteit naar behoefte en eenvoudig kan worden toegevoegd op een efficiënte en kosteneffectieve wijze. 

Verwerking & Analyse

In de praktijk zie je steeds vaker een slimme infrastructuur gebouwd worden met sensoren of slimme meters. Met deze data kunnen organisaties hun voordeel doen bij het uitvoeren van hun core business want deze data bevat een schat aan informatie. Denk daarbij aan preventief onderhoud, cross-selling, marketing, research/onderzoek, klantenbinding, organisatie analyses etc. Een meer IT gerelateerd voorbeeld is dat je in een hoog-geautomatiseerde cloud-omgeving het capaciteitsbeheer kunt automatiseren. Met behulp van analyses kun je de infrastructuur zich automatisch laten aanpassen. Denk daarbij aan een server die automatisch meer resources krijgt toegewezen, bijvoorbeeld elke maandagochtend als een specifieke gebruikersload hoog is.

Big data producten

Connected Enterprise

Tegen 2020 zullen er meer dan 200 miljard elektrische apparaten met elkaar zijn verbonden, zowel privé als zakelijk: de connected enterprise. Deze connectiviteit moet enerzijds de efficiency vergroten en een voorsprong geven op de concurrentie. Anderzijds moeten ze medewerkers, partners en klanten op een veilige manier verbinden met de back-office en met netwerken. En dit alles met een snelle levering van applicaties en aangepast aan een complexe omgeving met allerlei soorten apparaten, besturings-systemen en netwerken.

In deze wonderlijke nieuwe wereld heeft de IT-afdeling te maken met meerdere belangen. Aan de ene kant is er de verantwoordelijkheid om werknemers productief te houden. Bijvoorbeeld door ze overal en altijd toegang te geven tot de informatie en applicaties die ze nodig hebben. Daartegenover staat echter ook de verantwoordelijkheid om de IT-infrastructuur te beschermen en ervoor te zorgen dat data niet in verkeerde handen valt. Zorg ervoor dat je alle aspecten van de connected enterprise – data, applicaties en presentatie– aanstuurt vanuit één omgeving. En stel bij de inrichting van die omgeving het gebruikersgemak en –ervaring centraal.

Mobility

Door de penetratie van een nieuwe generatie van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets, en devices in de categorie van virtual reality en augmented reality, komt de nadruk van Mobility steeds meer te liggen op de gebruikerservaring (mobiele applicaties), de toekomstige mobiele oplossingen (Mobiele Cloud diensten) en de infrastructuur hieromheen. Hiermee is ook een nieuwe generatie werknemers opgestaan die door hun mobiele apparaten onafhankelijk van hun locatie zoals thuis, hotels, vliegvelden etc. hun virtuele werkplek hebben gecreëerd. 

Availability

Just-in-time is niet goed genoeg meer; always-available is het motto. Gebruikers werken niet meer alleen onafhankelijk van het device (zie mobility), maar ook zonder enige beperking qua plaats en tijd(zone); men wil altijd geconnecteerd zijn en de juiste data en applicaties gepresenteerd krijgen. De beschikbaarheid is hedentendage niet meer afhankelijk van een netwerkmethode (4G, Wifi en Cloud zijn gemeengoed geworden), maar van de flexibiliteit en slagkracht van de IT-afdeling. Hoe snel en hoe accuraat kan mijn presentatie interface beschikbaar worden gesteld ?

Security

Als iedereen altijd met elkaar in contact staat zie je als logisch vervolg dat er steeds meer persoonlijke én bedrijf kritische informatie wordt benaderd, gemaakt en opgeslagen; op allerlei apparaten (zie ook  big data). Een goede controle en beveiliging wordt bij het always-available en altijd geconnecteerde wereld veel belangrijker; ook binnen de organisatie. Of het nu gaat om het veilig delen van informatie en documenten, het zorgen voor de juiste toegang (intern en extern) naar applicaties en data of het waarborgen van integriteit

Connected Enterprise producten

Mobility

Availability

Security

Top